Historia zabytkowego parku leśnego Bażantarnia

Obszar znany dziś jako Bażantarnia był niegdyś najsłynniejszym turystycznym „rajem” dla mieszkańców Elbląga, powstałym w XVIII wieku i w pełni rozwiniętym w XIX wieku, do 1945 roku cieszącym się dobrą i niewiarygodną reputacją. Co więcej, siła tej tradycji jest na tyle silna i trwała, że ​​nawet po II wojnie światowej, w nowym środowisku społeczno-kulturowym, wciąż pamięta się o turystyczno-wypoczynkowym wizerunku regionu, stanowiącym zachętę do spędzania wolnego czasu stwarza tu warunki.

Podobnie jak w przypadku pozostałych Wyżyn Elbląskich, dorobek romantycznych mieszkańców Elbląga nie został zapomniany, a nawet podejmowano próby zachowania, adaptacji i asymilacji we współczesnym kontekście kulturowym. To jedyne miejsce, w którym powstało wiele nazw własnych obiektów fizyczno-geograficznych, zacierających dawne nazwy, ale nadających temu obszarowi malowniczy koloryt.

Bażantarnia była i jest miejscem wyjątkowym w Elblągu. Jego gęste lasy, głównie bukowe i grabowe, od dawna pozostają niezmienione. Dziś, spacerując wśród pokrywających je wzgórz i dolin, możemy bezbłędnie założyć, że krajobrazom tym towarzyszyły mityczne wydarzenia w Borgzanii u zarania dziejów, kiedy to bogowie, ludzie i inne istoty Losy – uważane dziś za nadprzyrodzone – przeplatały się, tworząc mity, o których później zapomniano. Ich fragmenty zostały odkryte i przywołane dopiero w XIX wieku przez elbląskich „malarzy baśni”.

Okazuje się, że mieszkańcy Elbląga mają bardzo ograniczoną wiedzę o okolicy. Nie mówię o wiadomościach historycznych, ale o konkretnych datach, nazwiskach czy wydarzeniach. Niezależnie od tego, takie wiadomości obciążają pamięć i tak naprawdę nikt ich nie potrzebuje. Mam na myśli wiedzę o zupełnie innym charakterze, a mianowicie o znaczeniu uświadomienia sobie, czym właściwie był bażant dla dawnych mieszkańców Elbląga. aki status miał, jakie emocje wywoływał, jaką tradycję tworzył? Czy ktoś wie, czy pamięta, że ​​w miesiącach letnich przenosiło się tam całe życie kulturalne Elbląga, gdzie uroczyście obchodzono urodziny króla pruskiego, wybierano króla łuczników, różne koncerty: od orkiestry wojskowej po te, które upamiętniają Beethovena; W leśnym amfiteatrze wystawiane są sztuki Szekspira, a przygotowania do tych przedstawień poprzedzają Gdańsk. Ważne są nie tylko fakty, ale także ich znaczenie. Warto zaznaczyć, że Hamlet czy Otello po raz pierwszy pojawiają się w pruskiej buczynie, a nie w wielkich teatrach Gdańska czy Królewca.